NYTT/ OM UTSTYR / WOLKY TOLKY

Wolky Tolky, skybasert verstasjon.

3. April 2022

WOLKY TOLKY – SKYBASERT VERSTASJON

Wolky Tolky er ein prisgunstig skybasert verstasjon som kan vera nyttig
for fruktdyrkarar og andre.
Via appen på telefonen din kan du fortløpande fylgja med i feltet på temperatur, nedbør, vind, bladfuktigheit, luftfuktigheit, lufttrykk, jordtemperatur og jordfukt i ulike djupner ++.
Du vel sjølv kor mange sensorar og funksjonar du vil ha. Historiske data
finn du lett att på telefonen. Solcelle drift, enkel montering

For meir info sjå:
wolkytolky.com

Wolky Tolky i bruk hjå Tomas Hesthamar
Wolky Tolky i bruk hjå Tomas Hesthamar