Produkt - Epletre

SUMMERRED

Opphav – krysning av.
Fri pollinering av nummersorten S-4-8, som igjen er ei kryssing av ‘McIntosh’ og ‘Golden Delicious’

Dyrkar (kven har laga sorten)
Forskingsstasjonen Summerland i British Columbia, Canada. Namngjeven 1964.

Vekst
Moderat vekst

Bløming, kva tid, korleis, frostvar
Tidleg bløming

Krysningsortar
S-allel: S2S9
Delvis sjølvfertil
Vista Bella, Idunn
Dolgo, (Evereste)

Produktivitet (mykje lite osv)
Riktberande, noko utsett for vekselbering. Sterk mot vinterskade.

Form, størrelse, farge
Ovale frukter med mørk raud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong
Starthausting første halvdel/midten av september.

Oppbevaring haldbarheit
Kan lagrast til november.

Kvalitet, smak, saftigheit
Frisk, syrleg smak.

Kommentar frå Plant Smart
– Svært utsett for skurv. Utsett for frukttrekreft.
– Utsett for magnesiummangel.

Ovale frukter med mørk raud dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av.
Fri pollinering av nummersorten S-4-8, som igjen er ei kryssing av ‘McIntosh’ og ‘Golden Delicious’

Dyrkar (kven har laga sorten)
Forskingsstasjonen Summerland i British Columbia, Canada. Namngjeven 1964.

Vekst
Moderat vekst

Bløming, kva tid, korleis, frostvar
Tidleg bløming

Krysningsortar
S-allel: S2S9
Delvis sjølvfertil
Vista Bella, Idunn
Dolgo, (Evereste)

Produktivitet (mykje lite osv)
Riktberande, noko utsett for vekselbering. Sterk mot vinterskade.

Form, størrelse, farge
Ovale frukter med mørk raud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong
Starthausting første halvdel/midten av september.

Oppbevaring haldbarheit
Kan lagrast til november.

Kvalitet, smak, saftigheit
Frisk, syrleg smak.