Produkt - Epletre

Discovery NFT

Opphav – krysning av:
Mutasjon av Discovery

Dyrkar (kven har laga sorten):
Mutasjonen oppstod i England

Vekst:
Som Discovery

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Som Discovery

Krysningsortar:
Som Discovery

Produktivitet (mykje lite osv):
Som Discovery

Form, størrelse, farge:
Form som Discovery, meir raudfarga og varmare raudfarge/grunnfarge

Hausting: Kva tid, sesong:
Som Discovery

Oppbevaring haldbarheit:
Som Discovery

Kvalitet, smak, saftigheit:
Som Discovery

Kommentar frå Plant Smart:
NFT klonen har meir og finare raudfarge enn vanleg Discovery, og i tillegg gulare grunnfarge.

Form som Discovery, meir raudfarga og varmare raudfarge/grunnfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Mutasjon av Discovery

Dyrkar (kven har laga sorten):
Mutasjonen oppstod i England

Vekst:
Som Discovery

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Som Discovery

Krysningsortar:
Som Discovery

Produktivitet (mykje lite osv):
Som Discovery

Form, størrelse, farge:
Form som Discovery, meir raudfarga og varmare raudfarge/grunnfarge

Hausting: Kva tid, sesong:
Som Discovery

Oppbevaring haldbarheit:
Som Discovery

Kvalitet, smak, saftigheit:
Som Discovery