Produkt - Epletre

FRYD (Wuranda)

Opphav – krysning av:
Natyra x Honeycrisp

Dyrkar (kven har laga sorten):
Wageningen University & Research (WUR)

Vekst:
Lang vekstsesong, modnar mellom Aroma og Elstar. Skurvresistent.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Relativt sein blømingstid

Krysningsortar:
Eden, R.Aroma, Katja, Professor Sprenger

Produktivitet (mykje lite osv):
Middels produktiv

Form, størrelse, farge:
Jamne og store eple, 75 – 85 mm Fin form med raud dekkfarge

Hausting: Kva tid, sesong:
Haustetid mellom Aroma og Elstar

Oppbevaring haldbarheit:
Harlbare eple

Kvalitet, smak, saftigheit:
Utsøkt smak, crispy og saftige

Kommentar frå Plant Smart:
Bama eig rettane i Norge, inn til vidare berre tilgang for epleprodusentar i GH. “Kan vera utsett for mjøldogg”

Jamne og store eple, 75 – 85 mm Fin form med raud dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Natyra x Honeycrisp

Dyrkar (kven har laga sorten):
Wageningen University & Research (WUR)

Vekst:
Lang vekstsesong, modnar mellom Aroma og Elstar. Skurvresistent.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Relativt sein blømingstid

Krysningsortar:
Eden, R.Aroma, Katja, Professor Sprenger

Produktivitet (mykje lite osv):
Middels produktiv

Form, størrelse, farge:
Jamne og store eple, 75 – 85 mm Fin form med raud dekkfarge

Hausting: Kva tid, sesong:
Haustetid mellom Aroma og Elstar

Oppbevaring haldbarheit:
Harlbare eple

Kvalitet, smak, saftigheit:
Utsøkt smak, crispy og saftige