Plant Smart

Me leverer topp kvalitet frukttre til profesjonelle fruktdyrkarar over heile landet

Plant Smart held til i Hardanger, men me leverer over heile landet.

Me kan og få tak i ein del andre sortar enn dei du finn i katalogen, ta kontakt direkte med oss om du har spørsmål, eller vil bestilla

Kontakt oss
Sjå katalogen vår

Julka hausten 2021

Me har godt kontaktnett, breitt sortement og bra tilgang på gode, nye sortar. Sjå katalogen vår

EPLETRE

Mange velprøvde epletre sortar, nye sortar, og det kjem fleire etterkvart
Vis oversikt epletre

PLOMMETRE

Gode, anerkjende plommesortar
Vis oversikt plommetre

PÆRE- OG MORELL-TRE

Sortar eigna for Norge
Vis oversikt pæretre

Plant Smart har lang erfaring med fruktdyrking og veit kva profesjonelle fruktdyrkarar treng

Tomas Hesthamar driv fruktgard med
moreller, eple og juletre
Vidar Jåstad driv fruktgard og har eigen
frukttre produksjon i Kinsarvik.

Plant Smart AS vart etablert i 2016 av Vidar Jåstad og Tomas Hesthamar, men alt 10 år tidlegare var me i gang med import av frukttre frå Fleuren planteskule i Nederland. Les meir om oss

Våre leverandørar / samarbeidspartnarar leverer frukttre og utstyr eigna for fruktdyrking i vårt klima.

Fleuren Planteskule er vår hovud samarbeids partnar sidan 2006. Andre er mellom anna Johan Nicolai planteskule, Botden&van Willegen , Vester Skovgård, dansk planteskule med fleire. I tillegg samarbeider me med Stilmer, produsent av stålrøyr til oppstøtting og Wolky Tolky, produsent av skybasert verstasjon. Les meir.