Produkt - Plommetre

VICTORIA

Opphav – krysning av:
Gamal engelsk sort av ukjent opphav. Skal ha vorte funne i ein hage i Sussex i følgje nokon kjelder.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Omtala frå 1840-åra. Fekk namn etter dronning Victoria.

Vekst:
Sterk vekst i unge tre, men veksten avtek raskt. Lange slengete, hengjande greiner.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Tidleg-middels tidleg bløming, god pollenkvalitet.

Krysningsortar:
Sjølvfertil

Produktivitet (mykje lite osv):
Høge avlingar. Krev mykje tynning.

Form, størrelse, farge:
Ovale store plommer. Gul grunnfarge med fiolettraud dekkfarge, som kan dekka det meste av overflata.

Hausting: Kva tid, sesong:
September

Oppbevaring haldbarheit:

Kvalitet, smak, saftigheit:
Bleikt gult, middels fast litt grovt fruktkjøt. Aromatisk og god smak, som kan vera noko syrleg. God smakskvalitet på velutvikla plommer.

Kommentar frå Plant Smart:
– Svært utsett for gummiflod.

Ovale store plommer. Gul grunnfarge med fiolettraud dekkfarge, som kan dekka det meste av overflata.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Gamal engelsk sort av ukjent opphav. Skal ha vorte funne i ein hage i Sussex i følgje nokon kjelder.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Omtala frå 1840-åra. Fekk namn etter dronning Victoria.

Vekst:
Sterk vekst i unge tre, men veksten avtek raskt. Lange slengete, hengjande greiner.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Tidleg-middels tidleg bløming, god pollenkvalitet.

Krysningsortar:
Sjølvfertil

Produktivitet (mykje lite osv):
Høge avlingar. Krev mykje tynning.

Form, størrelse, farge:
Ovale store plommer. Gul grunnfarge med fiolettraud dekkfarge, som kan dekka det meste av overflata.

Hausting: Kva tid, sesong:
September

Oppbevaring haldbarheit:

Kvalitet, smak, saftigheit:
Bleikt gult, middels fast litt grovt fruktkjøt. Aromatisk og god smak, som kan vera noko syrleg. God smakskvalitet på velutvikla plommer.