Produkt - Epletre

RAUD PRINS

Opphav – krysning av:
Raud klon av ‘Prins’. Funnen i Ulvik kring 1930.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Wageningen, Nederland. Introdusert i 1975.

Vekst:
Moderat vekst, opne greinvinklar.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Middels blømingstid

Krysningsortar:
S-allel:
Discovery, Katja
Prof. Sprenger, Kobenza

Produktivitet (mykje lite osv):
Svært utsett for vekselbering

Form, størrelse, farge:
Middels store, flatrunde frukter. Jamn høgraud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Starthausting frå byrjinga av september

Oppbevaring haldbarheit:
Brukstid om lag ein månad.

Kvalitet, smak, saftigheit:
Fast, god smak ved god utvikling.

Kommentar frå Plant Smart:
– Sterk mot skurv og mjøldogg.

Middels store, flatrunde frukter. Jamn høgraud dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Raud klon av ‘Prins’. Funnen i Ulvik kring 1930.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Wageningen, Nederland. Introdusert i 1975.

Vekst:
Moderat vekst, opne greinvinklar.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Middels blømingstid

Krysningsortar:
S-allel:
Discovery, Katja
Prof. Sprenger, Kobenza

Produktivitet (mykje lite osv):
Svært utsett for vekselbering

Form, størrelse, farge:
Middels store, flatrunde frukter. Jamn høgraud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Starthausting frå byrjinga av september

Oppbevaring haldbarheit:
Brukstid om lag ein månad.

Kvalitet, smak, saftigheit:
Fast, god smak ved god utvikling.