Produkt - Plommetre

OPAL

Opphav – krysning av:
Frøavkom etter ‘Oullins’.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Framkomen i Sverige 1925 og namngjeven i 1946. Kom til Noreg kring 1950.

Vekst:
Utbreidd vekseform med opne greinvinklar.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Tidleg-middels bløming, god pollenkvalitet.

Krysningsortar:
Sjølvfertil. Lågare temperaturkrav til pollenslangevekst enn andre sortar.

Produktivitet (mykje lite osv):
Høge avlingar. Krev tidleg og god tynning.

Form, størrelse, farge
Middels stor, rund. Gul grunnfarge dekka av raudfiolett og rosa dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Første halvdel august

Oppbevaring haldbarheit:
Kvalitet, smak, saftigheit:
Gult og søtt fruktkjøt med fin aroma. Løyser steinen lett, og har fin kvalitet føresett god tynning.

Kommentar frå Plant Smart:

Middels stor, rund. Gul grunnfarge dekka av raudfiolett og rosa dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Frøavkom etter ‘Oullins’.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Framkomen i Sverige 1925 og namngjeven i 1946. Kom til Noreg kring 1950.

Vekst:
Utbreidd vekseform med opne greinvinklar.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Tidleg-middels bløming, god pollenkvalitet.

Krysningsortar:
Sjølvfertil. Lågare temperaturkrav til pollenslangevekst enn andre sortar.

Produktivitet (mykje lite osv):
Høge avlingar. Krev tidleg og god tynning.

Form, størrelse, farge
Middels stor, rund. Gul grunnfarge dekka av raudfiolett og rosa dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Første halvdel august

Oppbevaring haldbarheit:
Kvalitet, smak, saftigheit:
Gult og søtt fruktkjøt med fin aroma. Løyser steinen lett, og har fin kvalitet føresett god tynning.