Wellant – gourmet eplet

10. April 2022

WELLANT – GOURMET EPLET

Ein sein sort med fantastisk smakskvalitet som alle burde knaska på utover vinteren. Passar godt til gardsbutikkar, og kan seljast til langt på vår.

OPPRINNELSE

Kjem frå universitet i Wageningen, og Fresh Forward er rettigheits havar.
Ta kontakt for info om erfaringar med sorten.
Kontakt oss.