Produkt - Epletre

FREYA

Opphav – krysning av:
Elise x skurvresistent seleksjon wur.
Kjent som WUR 037

Dyrkar (kven har laga sorten):
Wageningen University & Research (WUR), Nederland

Vekst:
Moderat vekst.
Lang vekstsesong, modnar mellom Aroma og Elstar. Skurvresistent og sterk mot andre sjukdomar

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Relativt sein bløming

Krysningsortar:
S-allel. Red Sentinel og andre seintblømande sortar

Produktivitet (mykje lite osv):
Produktiv med jamne avlingar

Form, størrelse, farge:
Store med raud dekkfarge rundt mesteparten av eplet. 70 – 85 mm
Runde til lett koniske i form.

Hausting: Kva tid, sesong:
Mellom Aroma og Elstar.
Starthausting midten av oktober.

Oppbevaring haldbarheit:
Lang haldbarheit, som Elstar

Kvalitet, smak, saftigheit:
Saftige eple med smak som minner om Elstar

Kommentar frå Plant Smart:
Effektiv sort å dyrka, jamn produksjon, lite tynningsbehov og store velsmakande eple.
– Skurvresistent (Vf-resistens). Lite utsett for mjøldogg og frukttrekreft.

Store med raud dekkfarge rundt mesteparten av eplet. 70 – 85 mm
Runde til lett koniske i form.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Elise x skurvresistent seleksjon wur.
Kjent som WUR 037

Dyrkar (kven har laga sorten):
Wageningen University & Research (WUR), Nederland

Vekst:
Moderat vekst.
Lang vekstsesong, modnar mellom Aroma og Elstar. Skurvresistent og sterk mot andre sjukdomar

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Relativt sein bløming

Krysningsortar:
S-allel. Red Sentinel og andre seintblømande sortar

Produktivitet (mykje lite osv):
Produktiv med jamne avlingar

Form, størrelse, farge:
Store med raud dekkfarge rundt mesteparten av eplet. 70 – 85 mm
Runde til lett koniske i form.

Hausting: Kva tid, sesong:
Mellom Aroma og Elstar.
Starthausting midten av oktober.

Oppbevaring haldbarheit:
Lang haldbarheit, som Elstar

Kvalitet, smak, saftigheit:
Saftige eple med smak som minner om Elstar