Produkt - Epletre

FAGRAVOLL (Raud Aroma)

Opphav – krysning av:
Raud klon av ‘Aroma’. Kryssing av Ingrid Marie og Filippa

Dyrkar (kven har laga sorten):
Alnarp, Sverige. Introdusert i 1973.

Vekst:
Sterk vekst, opne greinvinklar.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Middels sein blømingstid

Krysningsortar:
S-allel: S5S7
Discovery, Katja, Ingrid Marie
Prof. Sprenger, Kobenza, Red Sentinel

Produktivitet (mykje lite osv):
Produktiv, noko utsett for vekselbering.

Form, størrelse, farge:
Store, flatrunde frukter. Jamn djupraud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Starthausting i siste halvdel av september

Oppbevaring haldbarheit:
Brukstid ut november. Noko lenger på ULO.

Kvalitet, smak, saftigheit:
Gulkvitt, middels fast fruktkjøt. Saftig med god balanse mellom sukker og syre.

Kommentar frå Plant Smart:
– Sterk mot skurv. Utsett for kjølelagersopp og noko utsett for prikksjuke.

Store, flatrunde frukter. Jamn djupraud dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Raud klon av ‘Aroma’. Kryssing av Ingrid Marie og Filippa

Dyrkar (kven har laga sorten):
Alnarp, Sverige. Introdusert i 1973.

Vekst:
Sterk vekst, opne greinvinklar.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Middels sein blømingstid

Krysningsortar:
S-allel: S5S7
Discovery, Katja, Ingrid Marie
Prof. Sprenger, Kobenza, Red Sentinel

Produktivitet (mykje lite osv):
Produktiv, noko utsett for vekselbering.

Form, størrelse, farge:
Store, flatrunde frukter. Jamn djupraud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Starthausting i siste halvdel av september

Oppbevaring haldbarheit:
Brukstid ut november. Noko lenger på ULO.

Kvalitet, smak, saftigheit:
Gulkvitt, middels fast fruktkjøt. Saftig med god balanse mellom sukker og syre.