Produkt - Morelltre

VAN

Opphav – krysning av:
Resultat av open pollinering av sorten ‘Empress Eugenie’.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Frø samla ved forskingsstasjonen Summerland i British Columbia, Canada, i 1936 av A.J. Mann. Selektert i 1942 og introdusert i 1944.

Vekst:
Middels vekst, sprikjande med relativt lite forgreining.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Middels tidleg bløming

Krysningsortar:
S-allel: S1S3
Lapins, Burlat, Merchant, Bellise, Prim 2.1, Prim 2.3, Prim 3.1 m.fl.

Produktivitet (mykje lite osv):
Produktiv og kjem tidleg i bering.

Form, størrelse, farge:
Store, runde frukter. Liten stein og svært kort stilk.

Hausting: Kva tid, sesong:
Haustemoden i månadsskiftet juli-august.

Oppbevaring haldbarheit:
Svært utsett for sprekking frå han byrjar å skifta farge til strågul. Noko utsett for rôtning.

Kvalitet, smak, saftigheit
Faste frukter med svært god smak.

Kommentar frå Plant Smart:
– Noko meir utsett for utgang av tre enn mange andre sortar.
– Ein av hovudsortane i norsk søtkirsebærproduksjon grunna den fine kvaliteten, trass i veikskapane.

Store, runde frukter. Liten stein og svært kort stilk.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Resultat av open pollinering av sorten ‘Empress Eugenie’.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Frø samla ved forskingsstasjonen Summerland i British Columbia, Canada, i 1936 av A.J. Mann. Selektert i 1942 og introdusert i 1944.

Vekst:
Middels vekst, sprikjande med relativt lite forgreining.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Middels tidleg bløming

Krysningsortar:
S-allel: S1S3
Lapins, Burlat, Merchant, Bellise, Prim 2.1, Prim 2.3, Prim 3.1 m.fl.

Produktivitet (mykje lite osv):
Produktiv og kjem tidleg i bering.

Form, størrelse, farge:
Store, runde frukter. Liten stein og svært kort stilk.

Hausting: Kva tid, sesong:
Haustemoden i månadsskiftet juli-august.

Oppbevaring haldbarheit:
Svært utsett for sprekking frå han byrjar å skifta farge til strågul. Noko utsett for rôtning.

Kvalitet, smak, saftigheit
Faste frukter med svært god smak.