Produkt - Plommetre

REEVES

Opphav – krysning av:
Frøplante etter ein gamal fransk sort, ‘Peach’.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Funne i Canada 1940, og namngjeve etter finnaren. Kom til Noreg frå forskingsstasjonen Summerland i British Columbia i 1980.

Vekst:
Moderat vekst.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Sein bløming, svært dårleg pollenkvalitet.

Krysningsortar:
Opal, Victoria, Jubileum, (Althans)

Produktivitet (mykje lite osv):
Moderate avlingar. Krev lite tynning.

Form, størrelse, farge:
Runde, svært store plommer. Gulgrøn grunnfarge med lysande raud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Siste delen av august, tidleg september

Oppbevaring haldbarheit:

Kvalitet, smak, saftigheit:
Søtt fruktkjøt. Høgt sukker/syre-tilhøve, helst lite aroma. Løyser steinen.

Kommentar frå Plant Smart:

Runde, svært store plommer. Gulgrøn grunnfarge med lysande raud dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av:
Frøplante etter ein gamal fransk sort, ‘Peach’.

Dyrkar (kven har laga sorten):
Funne i Canada 1940, og namngjeve etter finnaren. Kom til Noreg frå forskingsstasjonen Summerland i British Columbia i 1980.

Vekst:
Moderat vekst.

Bløming, kva tid, korleis, frostvar:
Sein bløming, svært dårleg pollenkvalitet.

Krysningsortar:
Opal, Victoria, Jubileum, (Althans)

Produktivitet (mykje lite osv):
Moderate avlingar. Krev lite tynning.

Form, størrelse, farge:
Runde, svært store plommer. Gulgrøn grunnfarge med lysande raud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong:
Siste delen av august, tidleg september

Oppbevaring haldbarheit:

Kvalitet, smak, saftigheit:
Søtt fruktkjøt. Høgt sukker/syre-tilhøve, helst lite aroma. Løyser steinen.