Produkt - Epletre

RAUD GRAVENSTEIN

Opphav – krysning av.
Fargemutant av ‘Gravenstein’.

Dyrkar (kven har laga sorten)
Noko usikkert opphav, men truleg framkomen av frø ved Graasten slott i Danmark på 1700-talet. Den opphavlege sorten kom til Noreg i 1792. Det finst fleire raude mutantar.

Vekst:
Sterktveksande

Bløming, kva tid, korleis, frostvar
Svært tidleg bløming

Krysningsortar
Triploid, S-allel: S4S13S20
Summerred
Dolgo, (Evereste)

Produktivitet (mykje lite osv)
Riktberande, noko tendens til vekselbering. Lite vinterherdig.

Form, størrelse, farge
Storfrukta, valseforma og flatrund eller avstumpa kjegleforma med tydelege kantar. Fruktforma varierer med klimatilhøva og er meir flatrund på austlandet. Mørk raud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong
Starthausting midten av september.

Oppbevaring haldbarheit
Kan lagrast til november.

Kvalitet, smak, saftigheit
Gulkvitt, middels fast og saftig fruktkjøt med syrleg, søt og særprega aroma og smak.

Kommentar frå Plant Smart
Mutasjon med stabil og fin raudfarge som dekkar 70 – 100 % av epla
Skurv og mjøldogg utsett sort.

Storfrukta, valseforma og flatrund eller avstumpa kjegleforma med tydelege kantar. Fruktforma varierer med klimatilhøva og er meir flatrund på austlandet. Mørk raud dekkfarge.

Category:

Description

Opphav – krysning av.
Fargemutant av ‘Gravenstein’.

Dyrkar (kven har laga sorten)
Noko usikkert opphav, men truleg framkomen av frø ved Graasten slott i Danmark på 1700-talet. Den opphavlege sorten kom til Noreg i 1792. Det finst fleire raude mutantar.

Vekst:
Sterktveksande

Bløming, kva tid, korleis, frostvar
Svært tidleg bløming

Krysningsortar
Triploid, S-allel: S4S13S20
Summerred
Dolgo, (Evereste)

Produktivitet (mykje lite osv)
Riktberande, noko tendens til vekselbering. Lite vinterherdig.

Form, størrelse, farge
Storfrukta, valseforma og flatrund eller avstumpa kjegleforma med tydelege kantar. Fruktforma varierer med klimatilhøva og er meir flatrund på austlandet. Mørk raud dekkfarge.

Hausting: Kva tid, sesong
Starthausting midten av september.

Oppbevaring haldbarheit
Kan lagrast til november.

Kvalitet, smak, saftigheit
Gulkvitt, middels fast og saftig fruktkjøt med syrleg, søt og særprega aroma og smak.