Om oss

Tomas Hesthamar driv fruktgard med moreller, eple og juletre.
Tomas Hesthamar driv fruktgard med moreller, eple og juletre.

Plant Smart vart etablert av Tomas Hesthamar og Vidar Jåstad i 2016

Plant Smart AS vart etablert i 2016 av Vidar Jåstad og Tomas Hesthamar, men alt 10 år tidlagare var me i gang med import av frukttre frå Fleuren planteskule i Nederland

Vidar driv i tillegg med eigen frukttre produksjon i Kinsarvik med Hageland som mottakar, samt fruktgard.
Tomas har hatt fruktgard som levebrød, med hovudvekt på moreller og eple + juletre

Vidar Jåstad driv fruktgard og har eigen frukttre produksjon i Kinsarvik med Hageland som mottakar.
Vidar Jåstad driv fruktgard og har eigen frukttre produksjon i Kinsarvik med Hageland som mottakar.

Topp kvalitet frukttre til profesjonelle fruktdyrkarar over heile landet.

Formålet er å kunna levera topp kvalitet frukttre til profesjonelle fruktdyrkarar over heile landet

Godt kontaktnett, breitt sortement og tilgang på mange nye sortar.
Konkuransedyktige prisar og god service set me høgt.

Eplesorten “Eden”, hausten 20
Eplesorten “Eden”, hausten 20